051 201 011

MDDSZ 2016

SVETOVANJE OTROKOM IN MLADOSTNIKOM

Starši, mladostniki in mladostnice ter otroci, pozdravljeni.

 

Od 1. januarja 2016 do predvidoma 31. decembra 2016 bomo na našem inštitutu izvajali program  psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oz. njihovim družinam, Svetovanje otrokom in mladostnikom. Namenjen je otrokom, mladostnicam in mladostnikom ter po potrebi njihovim družinam. V okviru Terapevtskega inštituta Sidro želimo temeljni namen programa posvetiti predvsem svetovalnemu individualnemu in skupinskemu delu z mladostniki in mladostnicami med 15. in 25. letom starosti, pri čemer populacija otrok ne bo izvzeta.

 

Ciljnim skupinam uporabnikov želimo pomagati pri izboljšanju medosebnih odnosov v družini ali med vrstniki, skupaj raziskovati in zmanjševati njihove čustvene stiske, pomagati v soočenju z razvojnimi obdobji in njihovimi prehodi (najsi bo to razvoj posameznika ali družine), nuditi pomoč pri izboljšanju družinske dinamike, nuditi pomoč pri učenju socialnih veščin in kompetenc ter pomoč pri reševanju različnih problemov v medosebnih odnosih ter skušati vzpostaviti medsebojno sodelovanje med institucijami za zagotavljanje hitrejše in učinkovitejše pomoči.

 

Ker se je v zadnjih letih pokazala potreba po pomoči mladostnicam in mladostnikom z izkušnjo spolne zlorabe, bo individualna pomoč in svetovanje tej ciljni skupini prav tako pomemben del obravnav, ki jo bomo za začetek izvajali preko individualnih srečanj, kasneje pa v možnosti vzpostavitve manjših podpornih skupin (do 6 uporabnikov na skupino).

 

Program se bo izvajal v sodelovanju s CSD Bežigrad in CSD Moste-Polje preko napotitev in sodelovanji na srečanjih multidisciplinarnih timov, tekom leta pa želimo vzpostaviti sodelovanje tudi s CSD-ji drugh regij.

 

girl-908168_960_720

Cilji  programa bodo pri delu v okviru individualnih srečanj naslednji:

  1. Zmanjšanje čustvenih stisk v družini in družbenem okolju
  1. Izboljšanje sposobnosti obvladovanja sebe
  1. Psihosocialna pomoč otrokom, mladostnicam in mladostnikom, ki so doživeli izkušnjo spolne zlorabe
  1. Preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav

 

Cilji  programa bodo pri delu v okviru delavnic/skupin sledeči:

  1. Kreiranje novih prijateljstev in občutek, da v stiski/problemu nisi sam
  2. Pomoč pri vzpostavljanju učinkovite medsebojne komunikacije
  3. Učenje medsebojnega sodelovanja in hkratnega prevzemanja odgovornosti za svoj prispevek v skupini

Toplo vas vabimo, da se nam pridružite. Skupaj lahko poskusimo znova. Več informacij in prijava na 051 201 001 ali na e-poštnem naslovu info@ti-sidro.si.  Dobrodošli!

Program je  sofinanciran s strani  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Terapevtskega inštituta Sidro.

Logotip MDDSZ logo1

Facebook