Svetovanje otrokom in mladostnikom


Program je bil financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti ter Terapevtskega inštituta Sidro.